Када бих се одрекао својих идеала,
одрекао бих се самог себе!