"Budite dobri ljudi. Dobar čovek je poput onoga koji hoda po pesku. Ne čuje mu se hod, ali tragovi ostaju."

Sean Connery

image