Postanite SuperVisor, šaljite email našim klijentom
Become a SuperVisor, send emails via our client

Pogledajte kako da postanete SuperVisor i da šaljete e-poštu preko našeg sjajnog klijenta.
Sve je automatizovano, imate gotove urađene email poruke za Invitaion i Migration opcije.
Invitation koristite da registrujete NOVE članove, a
Migration da kontaktirate postojeće članove i preoručite im da migriraju naloge sa stare kancelarije na novu.

Obezbedite sebi MESEČNU platu u našim koinima koji IMAJU vrednost!
Za više informacija pogledajte ovaj video!

Da se registrujete kao novi član na našem moćnom sajtu možete preko ovog linka:
https://dgoldcurrency.com/?ref=1

See how to become a SuperVisor and send emails through our great client.
It's all automated, you have generated emails for Invitaion and Migration options.
Use Invitation to register NEW members, and
Migration to contact existing members and have them migrate accounts from the old office to the new one.

Get yourself a MONTHLY payment in our value coins!
Watch this video for more information!

Not member yet?
REGISTER NOW:
https://dgoldcurrency.com/?ref=1

https://youtu.be/XePtYCrkbDE