Радим на програму који ће помоћи сангејзерима да живе са мин. хране, без уноса сувишних ствари, јер неће имати потребе за њима!