ČOVEČANSTVU OSTALO NEKOLIKO GODINA?! NAUČNICI SAOPŠTILI DATUM KRAJA SVETA


Naučnici predviđaju da bi kraj sveta mogao da nastupi usled sudara Zemlje sa nekim svemirskim objektom, kao posledica prirodnih ili industrijskih katastrofa. Koliko je čovečanstvu ostalo do Sudnjeg dana?

U naše vreme, astronomi su otkrili veći broj svemirskih objekata za koje postoji mogućnost da približe Zemlji na opasno rastojanje. Preciznost izračunavanja putanje uvek je ograničena, pa se zbog toga sudar u nekim slučajevima ne isključuje.

Naučnici su najviše zabrinuti zbog asteroida Apofis. On će 13. aprila 2029. godine proleteti na rastojanju od samo 38.000 kilometara od centra Zemlje. Veoma je mala verovatnoća da će se naći u opasnoj zoni, gde će gravitaciono polje planete Zemlje izmeniti njegovu putanju. Međutim, kada se drugi put bude vratio 2036. godine, asteroid Apofis bi mogao da pogodi Zemlju.

Na Institutu za primenjenu matematiku „M. V. Keldiš“ i na Moskovskom državnom tehničkom univerzitetu „N. E. Bauman“ izračunali su da ruski Daleki istok, zemlje Centralne Amerike i Zapadna Afrika spadaju u zonu rizika prilikom sudara sa Apofisom 2036. godine.

Zato je stvoren naš DoomsDay koin (DDk), ovo vreme odbrojava na našoj prezentacionoj stranici!!!!!

Vidite samo koliko smo uvek ispred ostalih!

SOLARNI GRAD će biti jedino sigurno mesto na celoj Zemlji i blago onima koji kupuju naš DDk koji je namenjen za njegovu izgradnju!!!

 

REGISTRUJTE se na naš sajt i dobićete: 
100 DGold koina + 250 DoomsDay koina! 
https://ddksite1.club/?ref=cybermikan